Üleujutusega seotud riskide maandamiskavade eelnõude avalik väljapanek

Üleujutusega seotud riskide maandamiskava eelnõude avalik väljapanek toimub perioodil 06.10.2021-06.04.2022. Selle aja vältel on kõikidel võimalus dokumentidega tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel ning esitada oma ettepanekud. Esitatud ettepanekutele ja vastuväidetele vastab Keskkonnaministeerium kahe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Põhjendatud ettepanekute ja vastuväidete ning avaliku väljapaneku arutelude tulemuste alusel dokumente täiendatakse.

Viimati uuendatud 06.10.2021