Kalandusvaldkonna õigusaktid

Keskkonnaministeeriumis ettevalmistatud ja Keskkonnaministeeriumi tegevusvaldkondi puudutavate seaduste, määruste ning Vabariigi Valitsuse korralduste terviktekstid leiab Riigi Teatajast.

Seaduste, määruste ning Vabariigi Valitsuse korralduste eelnõud leiab eelnõude infosüsteemist.

Osalusveebi osale.ee kaudu esitavad ministeeriumid oma eelnõud avalikule arutelule, et kodanikuühendused ja huvirühmad saaksid eelnõule esitada arvamusavaldusi ja täiendusettepanekuid. Osalusveebi haldab Riigikantselei.

Euroopa Liidu õigusaktid on leitavad EUR-Lexi kodulehelt.

Viimati uuendatud 06.09.2021