Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve Eesti-Vene kalapüügikomisjon

Pindala 3555 km2, (2611 km2 Peipsi järv , 708 km2 Pihkva järv ja 236 km2 Lämmijärv, nendest 55%, 1,4% ja 50% on Eesti osa) keskmine sügavus 7,1 m. Suur ja madal, avatud, kihistumata ja hästi läbisoojeneva veega veekogu, mille kõrge toitainete sisaldusest on tingitud vähene vee läbipaistvus, hapnikupuudust esineb väga harva. Järvedes on rikkalikult zooplanktoni ja zoobentost ning arvukas kalastik (36 kalaliiki). Põhja-Euroopa kalarikkama suurjärvena on kahe riigi kalurid siit püüdnud isegi kuni 11 tuhat tonni kala (Peipsi, 2008). Viimastel aastatel on saagid jäänud 4 - 6 tuhande tonni piiresse.

Peipsi, aga ka Lämmi- ja Pihkva järve varude majandamine on piiriveekogu staatuses oleva vesikonna tõttu jagatud Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel.

1994. aastal kirjutasid nimetatud kahe riigi esindajad alla Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vaheline Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppele.

Selles  dokumendis tunnistatakse ühist vastutust Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve elusressursside säilitamisel ning lähtudes vastastikusest huvist nende järvede kalavarude ratsionaalsel kasutamisel, soovi ühendada oma jõupingutused kalavarude säilitamiseks ja kalandustegevusele soodsate õiguslike ja majanduslike tingimuste loomiseks.

Vastavalt kokkuleppele toimuvad igal aastal läbirääkimised, mille käigus kuulatakse ära teadlaste ettekanded kalavaru olukorrast ja soovitused varu majandamiseks. Tähtis osa järvede majandamisel on järelevalvel, nii annavad ka mõlema riigi keskkonnajärelevalve  esindajad ülevaate tehtud tööst ja teevad ettepanekuid  töö tõhustamiseks. Samuti lepitakse läbirääkimiste käigus kokku lubatud väljapüükide mahud kalaliikide kaupa. Kvoodid Peipsi ja Lämmijärvel jaotatakse võrdselt millele lisanduvad veel Pihkva järve püügivõimalused mida kasutab üksnes Vene pool.

Kalanduskomisjoni protokollid 2016-2020

Avaldame siin kodulehel viimase viie aasta kohtumise protokollid nii eesti kui ka vene keeles. Varasemate aastate, 2010-2015, istungi protokollidega tutvumiseks ja lugemiseks palume pöörduda kalavarude osakonda.

Viimati uuendatud 08.06.2021