MAK2030 küsitlus

Alustasime 2018. aasta sügisel metsanduse uue arengukava koostamist. See kava paneb järgmiseks kümnendiks paika sihid, mille poole metsanduses riiklikult püüelda. Elav avalik arutelu näitab, et huvi metsa vastu on suur. Paljud inimesed soovivad kaasa rääkida selles, milliseid lahendamist vajavaid probleeme nad näevad või milline peaks Eesti metsandus olema.

Et metsanduse arengukava saaks nendele küsimustele vastata, pakkusime veebiküsitlusega arvamuse avaldamise võimalust kõigile soovijatele. Oma mõtteid sai igaüks väljendada vabas vormis. Küsitlus kestis 7. maini. Nüüd on selle tulemused selgunud. Andmeid on analüüsinud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus.

Viimati uuendatud 29.06.2021