EU and international co-operation

The aim of international co-operation is to contribute to and increase environmental awareness, improve the state of the environment and implement the principles of sustainable development in Estonia, Europe and the whole world.

In our international co-operation we keep two important aspects in mind:

 • Using international experience in the field of environmental protection and support from other countries to improve the state of the environment in Estonia;
 • Sharing Estonia’s experience and supporting countries who are interested.

Environmental co-operation can be divided into four main areas:

 •  Bilateral co-operation or co-operation between  countries;
 •  Regional co-operation or co-operation between the Baltic Sea countries;
 •  Co-operation with European countries, especially in the European Union;
 •  Global co-operation.

Mis on tehtud?

 • Rahvusvaheliste partnerlussuhete tugevdamiseks on Eesti ühinenud olulisemate globaalsete ja regionaalsete konventsioonide ning muude rahvusvaheliste mitmepoolsete lepingutega;
 • Eesti on sõlminud kahepoolsed keskkonnakaitselised kokkulepped kõikide naaberriikidega;
 • ministeerium on rahvusvahelistele partneritele usaldusväärne partner, kuna täidab rahvusvahelistest lepingutest tulenevaid kohustusi (eesmärgid, liikmemaksud ja aruanded);
 • Eesti osaleb aktiivselt Euroopa Liidu otsustusprotsessis (Eesti seisukohtade kujundamises ja kaitsmises);
 • ministeerium tegeleb arengukoostööga keskkonnavaldkonnas.

Last updated: 13.07.2021