Hüdrogeoloogiliste tööde komisjon

Siit lehelt leiad komisjoni info ja tegevuslubade omanike nimekirja

Tegevusluba on vaja taotleda, kui  ettevõte soovib tegutseda hüdrogeoloogiliste tööde valdkonnas ja teha järgmisi töid:

  • hüdrogeoloogilised uuringud;
  • hüdrogeoloogiline kaardistamine;
  • puurkaevude ja -aukude projekteerimine;
  • soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude projekteerimine;
  • puurkaevude ja -aukude puurimine, rekonstrueerimine ja lammutamine;
  • soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude puurimine, rekonstrueerimine ja lammutamine.

Tegevusluba kehtib tähtajatult ja selle väljastab Keskkonnaministeerium.

Tegevusloa taotlemine toimub majandustegevuse registri kaudu.

Komisjoni esimees:
Kersti Türk (kersti.turk@envir.ee)

Komisjoni aseesimees:
Toomas Padjus (toomas.padjus@keskkonnaamet.ee)

Liikmed:
Kai Korkmann (kai.korkmann@kki.ee)
Kalle Alasi (kalle.alasi@balrock.ee)

Viimati uuendatud 15.07.2021