Euroopa jäätmetekke vähendamise nädal

2021 - Ringsed kogukonnad

Sellel aastal võetakse Euroopa jäätmetekke vähendamise nädalal luubi alla ringsed kogukonnad ning kuidas läbi nende saab vähendada jäätmete teket. Väikesed kogukonnad mängivad jätkusuutliku tarbimise edendamise osas olulist rolli. Kõik asutused, ettevõtted kui ka kodanikud peavad panustama selleks, et jõuda jäätmetekke vähendamiseni. 

Ringne kogukond on ühtehoidev ring või kollektiiv ja ringmajanduslikke võtteid praktiseeriv grupp, mis seab esikohale ressursside jätkusuutliku kasutuse. Ringmajanduse käsitlused laienevad ka teenustele – neid tuleb osutada ja tarbida, tuginedes samadele põhimõtetele: säästlikult, inimeselt inimesele ja jäätmepriilt. 

Vii jäätmekogumispunktidesse oma seisma jäänud sisustusesemeid, kodumasinaid, spordi- ja hobitarbeid. Taaskäitle, sest ühe inimese vana on teise uus!  Jäätmetekete vähendamine läbi ringsete kogukondade avaldab paralleelselt positiivset mõju tervele kogukonnale, abivajavatele inimestele ning on suurepärane viis jätkusuutliku ja eetilise ühiskonna edendamiseks.

  1. Loo positiivseid efekte keskkonnas ja ühiskonnas: Edenda solidaarsust!
  2. Vaheta teadmisi, et kaasata rohkem inimesi muutusesse
  3. Võimaldage koostööd erinevate tasandite vahel – isikud, asutused, ettevõtted
  4. Vähendage ressursside tarbimist läbi jagamise
  5. Kutsuge ellu väljakutseid, et edendada jäätmetekke vähendamist

Peamiseks võtmesõnaks on koostöö kodanike ja ettevõtete, et koos luua ringmajanduse lähenemisviisil põhinevaid kogukondi. Oluline on igapäevaste harjumuste muutmine. Ringsete kogukondade lähenemist tuleb levitada erinevatel tasanditel. 2021. aasta fookus kaasab kodanike ja laiemat kogukonda, kes näevad kohalikku väärtust ja kasu ringsete kogukondade loomisel. Jäätmevaba ühiskonna edendamine tingib vajaduse muuta tarbimis- ja tootmismustreid.

Solidaarsus- ja koostöötunnet on vaja inimeste vahel, kes usuvad ühiskonda, mis lõpetab jäätmetekke ja tegutseb koos ringmajanduse edendamiseks ning säästva arengu saavutamiseks, säilitades hea tasakaalu keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja majanduslike valdkondade vahel. Vähenda jäätmeid ringses kogukonnas - koos saame kestlikumalt!

Rohkem infot leiad Euroopa jäätmetekke vähendamise kodulehelt

Viimati uuendatud 23.11.2021