Noorte Keskkonnanõukogu

Keskkonnaministeeriumi juures on alates 2019. aasta 5. juunist nõuandva kojana Noorte Keskkonnanõukogu, mille eesmärk on nõustada ministeeriumit otsuste tegemisel, esindada noorte ja noorteorganisatsioonide keskkonnaalaseid huve nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil, anda Eesti noortele võimalus tõstatada nende jaoks olulisi keskkonnaalaseid probleeme, olla kaasatud keskkonnateemalistesse aruteludesse ja keskkonnapoliitika kujundamisesse ning panustada erinevate tegevustega noorte keskkonnaalaste teadmiste suurendamisse.

Nõukogusse kuuluvad alaliselt Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Bioteaduste Üliõpilaste Selts, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts, Tartu Ülikooli Looduskaitsering, Fridays For Future Eesti. Kuid kindlasti ei ole see nimekiri lõplik. Nõukokku on oodatud ka teised organisatsioonid, mis tegutsevad noorte huvides ja mille tegevused on kooskõlas nõukogu eesmärkidega. Loomulikult saavad aruteludest osa võtta ka noored väljaspoolt nõukogu ning oma ettepanekuid esitada nõukogule.

Iga poole aasta tagant valitakse üks organisatsioon, kes nõukogu tegemisi juhib. 2021. aasta esimesel poolel on eesistujad Avatud Noortekeskuste Ühendus ning MTÜ Loodusvõlu – Fridays for Future Eesti

Ettepanekud ja koostöösoovid on oodatud keskkonnanoukogu@enl.ee.

Viimati uuendatud 12.05.2021