Kiirgustegevusload

Kiirgustegevusluba annab isikule õiguse läbi viia kiirgustegevust.

Kiirgustegevus on mis tahes tegevus, mis suurendab või võib suurendada inimese kiiritust tehisallikate kiirgusest või looduslikest kiirgusallikatest, kui looduslikke radionukliide töödeldakse nende radioaktiivsuse, lõhustatavuse või tuumasünteesi omaduste pärast.

Kiirgusallikat tohib paigaldada, remontida ja hooldada kiirgustegevusluba omav isik. Remondi-ja hooldustööd, mis ei ole seotud kiirgusallika kiirgusttekitavate osadega, tohib teha kiirgustegevusloata.

Selline tegevus on muu hulgas:
1) radioaktiivse aine tootmine, töötlemine, kasutamine, omamine, ladustamine, vedu, riiki sisse- ja riigist väljavedu ning ajutine või lõppladustamine;
2) ioniseerivat kiirgust emiteeriva ja suurema kui viie kilovoldise potentsiaalide vahe juures töötava elektriseadme kasutamine.

Alates 01.02.2009 annab ja muudab kiirgustegevuslubasid Keskkonnaamet.

Kiirgustegevusloa saamiseks või selle muutmiseks tuleb taotlejal esitada Keskkonnaametile taotlus läbi keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS kaudu. 

Kui kiirgustegevusloa omaja kavandab Kiirgusseaduse § 78 nimetatud muudatusi, tuleb sellest teatada Keskkonnaametile, misjärel luba muudetakse või tuleb esitada taotlus uue loa saamiseks.

Viimati uuendatud 07.07.2021