Loode- Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) 2019. aasta aruande avalikustamine

09.08.2019

Loode-Eesti rannikumere tuulepargi KMH aruanne esitati Keskkonnaministeeriumile heakskiitmiseks 16.08.2017 (Keskkonnaministeeriumi dokumendihaldussüsteemis registeeritud nr 7-12/17/902-42).

Loode-Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) 2017. aasta aruande avalikustamine

10.02.2017

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avalikustamine
21.02.2014

AS Tallinna Sadam esitas Keskkonnaministeeriumile taotluse vee erikasutusloa saamiseks Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamiseks mahus kuni 2 600 000 m3. 

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avalikustamine
17.06.2013

AS Tallinna Sadam esitas Keskkonnaministeeriumile taotluse vee erikasutusloa saamiseks Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamiseks mahus kuni 2 600 000 m3.

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi avalikustamine
20.06.2012

Keskkonnaministeerium teatab Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi avalikustamisest.

AS Pärnu sadama KMH Pärnu laevatee süvendamiseks mahus kuni 780000m3 (täiendatud)
12.03.2012

Viimati uuendatud 09.06.2021