Veeproovivõtjatele

Veeuuringut teostavate proovivõtjate atesteerimiskomisjoni infoleht

Vee- ja joogiveeuuringut teostava proovivõtja atesteerimist korraldab Keskkonnaministeerium koostöös Terviseametiga. Atesteerimistunnistus kehtib seitse aastat.

Väljaõpe, atesteerimine ja vajalikud dokumendid

Väljaõppe ajakava:

7.04.2021 – e-täiendkoolitus (kõik valdkonnad v.a meri);

7.- 8.04.2021 - e-täiendkoolitus merevee valdkonnas (üldloengud toimuvad 07.04.2021);

27.05.2021 ja 03.06.2021 – väljaõpe esmakordselt atesteerimistunnistust taotlejatele (27.05.2021 toimuvad loengud elektrooniliselt ja 03.06.2021 toimub praktiline õppus);

26.08.2021 – e-täiendkoolitus (kõik valdkonnad v.a meri).

Atesteerimise ajakava:

9.04.2021 – atesteerimine täiendkoolituse baasil;

16.04.2021 – atesteerimine täiendkoolituse baasil;

4.06.2021 – atesteerimine esmakordselt taotlejatele põhikoolituse baasil;

27.08.2021 – atesteerimine täiendkoolituse baasil.

Täiendav info vee- ja joogiveeproovivõtjate atesteerimiskomisjoni sekretärilt: Eve Usin, tel 611 2946, e-mail: eve.usin@klab.ee

Atesteerimise taotleja saadab vähemalt 5 tööpäeva enne atesteerimist atesteerimiskomisjoni sekretäri e-postile eve.usin@klab.ee kirjaliku avalduse:

Atesteerimine toimub valdkonniti:
1) joogivesi;
2) heit- ja reovesi;  
3) reoveesete;
4) põhjavesi;
5) pinnavesi;
6) merevesi.

Atesteerimine koosneb kirjalikust testist ja suulisest vestlusest. Esmakordsel atesteerimisel tuleb lisaks lahendada praktiline ülesanne.

Oma proovivõtuseadmete ja mõõtevahendite kasutamine atesteerimisel on soovituslik.

Viimati uuendatud 15.06.2021