Kliima

Keskkonnaministeeriumi kliimaosakond tegeleb kliimamuutustega nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasemel

Kliimamuutuste olemus

Ühe aasta jooksul muutub ilm palju kordi ning ei ole erinevates paikades kunagi päris sama. Sellist rütmi käib ka kliima, kuid vaatlusaeg on oluliselt pikem. Kliimamuutuste põhjused on nii looduslikud kui inimtekkelised. Muutuvas kliimas toime tulemiseks tuleb kõigepealt muutused välja selgitada.

Loe kliimamuutuste olemusest

Rahvusvahelised kokkulepped

Alates 19. sajandi keskpaigast on inimtegevuse mõju kliimale hüppeliselt kasvanud. 20. sajandi teises pooles hakati mõistma, et negatiivsete muutuste leevendamiseks ning juba toimuvate muutustega kohanemiseks ei piisa üksikute inimeste ja riikide panusest. Maa tervise ja tuleviku eest vastutame me kõik üheskoos.

Loe rahvusvahelistest kokkulepetest

Euroopa Liidu algatused

EL on kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega kohanemiseks seadnud mitmeid eesmärke. Töötatakse kõikide eluvaldkondade keskkonnasäästlikumaks muutumise nimel, maksustatakse keskkonna saastamist ning aidatakse vähem arenenud majandusega riikidel keskkonnasõbralikke ja jätkusuutlikumaid lahendusi kasutusele võtta.

Loe el algatustest

Eesti tegevused

Eesti kliimapoliitika eesmärk on kliimamuutuste leevendamine ja edukam muutustega kohanemine. Selleks tuleb vähendada süsinikuheidet nii majanduses ja tööstuses kui kõigis teistes eluvaldkondades. Meile saadaval olevaid ressursse tuleb kasutada tõhusamalt ja säästlikumalt. Neid eesmärke silmas pidades on Eesti mitme rahvusvahelise kokkuleppe osaline ning on võtnud endale vastutuse Maa tuleviku ees.

Loe eesti tegevustest

Rahvusvaheline aruandlus

Ülemaailmsete kokkulepete täitmise kontrollimiseks ning paremate koostamiseks peavad kõik kliimalepete osalised jälgima enda koduriigis toimuvat ning andmeid üksteisega jagama. Aruandlus aitab hinnata üheskoos seatud eesmärkide täitmist ning püstitada täiendavaid eesmärke.

Loe rahvusvahelisest aruandlusest 

Praktiline info

Eesti ettevõtluse tootlikkuse ja lisandväärtuse tõstmiseks tuleb tugevalt panustada tehnoloogia- ja tootearenduse innovatsiooni. Tähtis on ettevõtjate ja teadusasutuste vaheline koostöö.

Viimati uuendatud 15.07.2021