„Kliimamuutuste arvestamine ja riskide maandamine“ teabepäev

Keskkonnaministeerium ja Eesti Veeinseneride Liit korraldasid 2017. aasta 30. novembril Tallinnas ja 7. detsembril Tartus teabepäevad eesmärgiga suurendada regionaalse ja kohaliku tasandi valmidust ja võimekust kliimamuutuse mõjudega arvestamiseks.

Kõige olulisemad kliimariskid, mis Eestis mõju avaldavad, on veetaseme tõusust ja sademete rohkusest tingitud üleujutused, tugevad tormid, ranna- ja kaldaerosioon ning linnalised soojussaared. Teabepäevadel tutvustasime võimalusi kuidas maakasutuse suunamises neid kliimariske hinnata ja maandada ning kuidas see teadmine integreerida planeeringutesse, keskkonnamõju strateegilisse hindamisse ja teistesse arengudokumentidesse (nt ühisveevärgi arengukavasse). Samuti andsime ülevaate riiklikust kliimamuutustega kohanemise arengukavast, üleujutustega seotud riskide maandamiskavadest ja tehnilistest võimalustest kuidas üleujutusi vähendada.

Teabepäevade ettekanded:

Viimati uuendatud 16.06.2021