Lobitegevus

Valitsus kiitis 11.03.2021 istungil heaks justiitsministeeriumi ette valmistatud lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele.

Hea tavaga saab tutvuda justiitsminsiteeriumi kodulehel. Lisaks eeltoodule saab huvide konflikti vältimise juhistega täpsemalt tutvuda korruptsiooniveebis.

Kohtumise kuupäev

Meiepoolne esindaja

Nendepoolne esindaja (organisatsioon ja esindav isik)

Kohtumise teema

10.05.2021 Tõnis Mölder, minister, Kristi Klaas, asekantsler (kliima ja strateegiline planeerimine) ja Ronald Ross, ministri nõunik VKG Energia OÜ, Eesti Energia AS, Kiviõli Keemiatööstus OÜ. Kliima- ja energiapaketi arutelu põlevkivisektoriga
10.05.2021 Marku Lamp, asekantsler (elusloodus) SA Lutreola Saaremaa naaritsad
12.05.2021 Tõnis Mölder, minister ja Ronald Ross, ministri nõunik Peipsi Kalanduspiirkond Arendajate Kogu, Virumaa Rannakalurite Ühing, Läänemaa Rannakalanduse Selts MTÜ, Liivi Lahe Kalanduskogu MTÜ, Hiiu Kala MTÜ, MTÜ Saarte Kalandus, Eesti Kalapüügilaevade Omanike ja Reederite Liit Kalanduspoliitika
12.05.2021 Kaupo Heinma, asekantsler (keskkonnakorraldus ja välissuhted) Audiitorkogu Pakendiseaduse muudatuste audiitorkontrolli puudutavate sätete tõlgendamine
17.05.2021 Tõnis Mölder, minister, Meelis Münt, kantsler, Marku Lamp, asekantsler (elusloodus) ning Ronald Ross ja Riho Nagel, ministri nõunikud Eesti Erametsaliit MTÜ, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit Metsanduspoliitika (pesitsusrahu)
18.05.2021 Tõnis Mölder, minister ja Ronald Ross, ministri nõunik Eesti Avamere Vesiviljelejate Ühistu Kalanduspoliitika
19.05.2021 Tõnis Mölder, minister, Marku Lamp, asekantsler (elusloodus) ning Ronald Ross ja Riho Nagel, ministri nõunikud Alutaguse Rahvuspargi koostöökogu, Eestimaa Looduse Fond Alutaguse rahvuspargi laiendamise ettepanek
21.05.2021 Tõnis Mölder, minister, Meelis Münt, kantsler, Marku Lamp, asekantsler (elusloodus) ja Riho Nagel, ministri nõunik Eesti Erametsaliit MTÜ, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit Pesitsusrahu
24.05.2021 Tõnis Mölder, minister, Marku Lamp, asekantsler (elusloodus) ja Riho Nagel, ministri nõunik MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing Pesitsusrahu
25.05.2021 Tõnis Mölder, minister, Marku Lamp, asekantsler (elusloodus) ja Ronald Ross, ministri nõunik Eesti Erametsaliit MTÜ, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda MTÜ, Taluliit MTÜ, Eesti Jahimeeste Selts MTÜ. Jahinduspoliitika
26.05.2021 Tõnis Mölder, minister MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu Kalanduspoliitika
 
27.05.2021 Tõnis Mölder, minister Jegor Mitrofanski  Eesti marjakasvatamise arengutest
28.05.2021 Kaupo Heinma, asekantsler (keskkonnakorraldus ja välissuhted) AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus Osalemine nõukogu kohtumisel, et arutleda teemal „Prügilate roll ja tähtsus Eesti jäätmemajanduse osana hetkel ja tulevikus“ ning tutvustada ettevõttes läbi viidavaid jäätmekäitlustoiminguid.
28.05.2021 Tõnis Mölder, minister, Kristi Klaas, asekantsler (kliima ja strateegiline planeerimine) ja Ronald Ross, ministri nõunik Eesti Energia AS  Eesti Energia AS kliimaneutraalsuse saavutamise kava tutvustus
01.06.2021 Tõnis Mölder, minister ja Marku Lamp, asekantsler (elusloodus) SA Haanjamaa Sport Arutelu KAH alade tuleviku üle
04.06.2021 Tõnis Mölder, minister, Marku Lamp, asekantsler (elusloodus) ja Ronald Ross, ministri nõunik MTÜ Eesti Erametsaliit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Jahimeeste Selts MTÜ, Toomas Kõuhkna,  Margus Puust.   Jahindusnõukogu, jahinduspoliitika
08.06.2021 Tõnis Mölder, minister ja Ronald Ross, ministri nõunik Wooluvabrik OÜ, Andrus Umboja Linnamäe HEJ, Linnamäe paisu tuleviku arutelu
09.06.2021 Tõnis Mölder, minister ja Marku Lamp, asekantsler (elusloodus) Mairi Hüüdma, Anneli Palo, Val Rajasaar, Madis Katz, Eleri Lopp, Ülle Lipre, Liis Keerberg, Nele Hendrikson, Veikko Luhalaid Arutelu KAH alade tuleviku üle
09.06.2021 Marku Lamp, asekantsler (elusloodus) Estwatch MTÜ , Eestimaa Looduse Fond Kaitsealused suure loodusväärtusega metsad
10.06.2021 Marku Lamp, asekantsler (elusloodus) Eesti Erametsaliit MTÜ, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda MTÜ, Taluliit MTÜ, Eesti Jahimeeste Selts MTÜ. Jahindusest
15.06.2021 Margit Martinson, asekantsler (tugiteenused ja maapoliitika) ja Kaupo Heinma, asekantsler (keskkonnakorraldus ja välissuhted) Eesti Energia AS Eesti Energia süsinikuneutraalsuse saavutamine 2045 
15.06.2021 Ronald Ross, ministri nõunik Morobell OÜ, Estofish OÜ, Hiiu Kalur AS Eesti Kalurite Liit mereala planeeringu teemal
15.06.2021 Tõnis Mölder, minister ja  Marku Lamp, asekantsler (elusloodus) Eesti Kalurite Liit Mereala planeeringu arutelu
16.06.2021 Tõnis Mölder, minister ja Ronald Ross, ministri nõunik Peipsi Piirkonna Ettevõtete ja Ettevõtjate Kalurite Liit MTÜ ja MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu Kalanduspoliitika (Peipsi kalandusest)
18.06.2021 Tõnis Mölder, minister ja Marku Lamp, asekantsler (elusloodus) MTÜ Eesti Erametsaliit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Jahimeeste Selts MTÜ Jahinduspoliitika
22.06.2021 Marku Lamp, asekantsler (elusloodus) SA Haanjamaa Sport  
Haanja suusakeskuse tulevikust
28.06.2021 Tõnis Mölder, minister Alutaguse Rahvuspargi koostöökogu Alutaguse rahvuspargi laiendamise ettepanek
28.06.2021 Meelis Münt, kantsler ja Kaupo Heinma, asekantsler (keskkonnakorraldus ja välissuhted) Ragn Sells AS Põlevkivituhkade väärindamise tehase planeerimisega seoses koostöömemorandumi sõlmimisest. Ringmajanduse digitaliseerimine.
30.06.2021 Tõnis Mölder, minister SA Haanjamaa Sport Arutelu KAH alade tuleviku üle

Viimati uuendatud 15.07.2021