Lobitegevus

Valitsus kiitis 11.03.2021 istungil heaks justiitsministeeriumi ette valmistatud lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele.

Hea tavaga saab tutvuda justiitsminsiteeriumi kodulehel. Lisaks eeltoodule saab huvide konflikti vältimise juhistega täpsemalt tutvuda korruptsiooniveebis.

Kohtumise kuupäev Kohtumise teema Nendepoolne esindaja (organisatsioon ja esindav isik) Meiepoolne esindaja
22.12.2021 Metsanduspoliitika. MTÜ Eesti Metsataimetootjate Liit Erki Savisaar, minister; Ronald Ross, ministri nõunik
17.12.2021 Aidu tuulepargi kaasuse arutelu koos asjassepuutuvate ametiasutuste esindajatega. Eleon AS Margit Martinson, asekantsler (tugiteenused ja maapoliitika)
15.12.2021 Jäätmemajandus Eestis. MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus Erki Savisaar, minister
15.12.2021 Kliimapoliitika ja energiamajandus, Euroopa Komisjoni kliimapakett "Fit for 55". AS Viru Keemia Grupp Erki Savisaar, minister; Meelis Münt, kantsler
14.12.2021 Kalandus. Eesti Kalurite Liit MTÜ Erki Savisaar, minister
14.12.2021 Kalandus. OÜ Kallaste Kalur Erki Savisaar, minister
10.12.2021 Koostöövõimalused. AS Eesti Energia Meelis Münt, kantsler
06.12.2021 Mustikakasvatusest ammendatud freesturba väljadel. Organic Blueberry OÜ Kaupo Heinma, asekantsler (keskkonnakorraldus ja välissuhted);  Marku Lamp, asekantsler (elusloodus)
02.12.2021 Plastijäätmete pürolüüsi projektiga seotud küsimused. AS Eesti Energia Kaupo Heinma, asekantsler (keskkonnakorraldus ja välissuhted)
01.12.2021 Jahindusest. MTÜ Vana-Varbla Jahiselts Erki Savisaar, minister; Ronald Ross, ministri nõunik
30.11.2021 Jahindusest. MTÜ Eesti Erametsaliit; Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda MTÜ;  Eestimaa Talupidajate Keskliit; Eesti Jahimeeste Selts Erki Savisaar, minister; Ronald Ross, ministri nõunik
18.11.2021 Konverentsi järgmise aasta korraldus ja toetusvõimalused. Biotoopia konverentsi korraldajad. Kristi Klaas, asekantsler (kliima ja strateegiline planeerimine)
17.11.2021 Kliimapaketi "Fit for 55" riiklikud seisukohad Eesti Energia AS, Viru Keemia Grupp AS, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ Kristi Klaas, asekantsler (kliima ja strateegiline planeerimine)
16.11.2021 Keskkonnateemad. Sillamäe Linnavalitsus Tõnis Mölder, minister
16.11.2021 Ühekordse plasti direktiivi arutelu. Eesti Kaupmeeste Liit; Eesti Toiduainetööstuse Liit; Rimi Eesti Food AS; AS Tallinna Kaubamaja; AS Ragn Sells; AS Stockmann; OÜ Bepco; RINGO ECO OÜ; Miltton New Nordics OÜ; META ADVISORY GROUP OÜ Tõnis Mölder, minister;  Riho Nagel, ministri nõunik;  Ronald Ross, ministri nõunik;  Kaupo Heinma, asekantsler (keskkonnakorraldus ja välissuhted)
05.11.2021 Jahindusest. MTÜ Eesti Erametsaliit; Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda MTÜ;  Eestimaa Talupidajate Keskliit; Eesti Jahimeeste Selts Tõnis Mölder, minister;  Riho Nagel, ministri nõunik;  Ronald Ross, ministri nõunik
05.11.2021 Individuaalkvoodid ja olümpiapüük. Peipsi Piirkonna Ettevõtete ja Ettevõtjate Kalurite Liit MTÜ; MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu; Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit; Peipsi Ühendus MTÜ; Peipsi Kalandusühistu TÜH Tõnis Mölder, minister
05.11.2021 Erametsandusest. Eesti Erametsaliit MTÜ Marku Lamp, asekantsler (elusloodus)
04.11.2021 Rohepoliitika. AS Eesti Energia Tõnis Mölder, minister
02.11.2021 Kohtumine jäätmevaldkonna proovivõtu teemadel. Eesti Ringmajandusettevõtete Liit MTÜ Meelis Münt, kantsler
28.10.2021 Jahindusest. Eestimaa Talupidajate Keskliit Marku Lamp, asekantsler (elusloodus)
27.10.2021 Linnamäe paisust. MTÜ Jägala Kalateed Tõnis Mölder, minister; Ronald Ross, ministri nõunik
25.10.2021 Mustikakasvatusest. Organic Blueberry OÜ Marku Lamp, asekantsler (elusloodus)
22.10.2021 Jahindusest. MTÜ Eesti Erametsaliit; Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda MTÜ;  Eestimaa Talupidajate Keskliit; Eesti Jahimeeste Selts Tõnis Mölder, minister;  Riho Nagel, ministri nõunik;  Ronald Ross, ministri nõunik
18.10.2021 Erinevate turbatootmist mõjutavate teemade arutelu. Eesti Turbaliit MTÜ  Kaupo Heinma, asekantsler (keskkonnakorraldus ja välissuhted)
15.10.2021 ERM-i ümbrusest Eesti Arhitektide Liit Tõnis Mölder, minister; Margit Martinson, asekantsler (tugiteenused ja maapoliitika)
13.10.2021 Metsapoliitika ja jahindus. Eesti Erametsaliit MTÜ Tõnis Mölder, minister; Marku Lamp, asekantsler (elusloodus)
11.10.2021 Arutelu Vaba Tahte Lepingu raames järgmise aasta Keskkonnaministeeriumi plaanide osas. Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon MTÜ Kaupo Heinma, asekantsler (keskkonnakorraldus ja välissuhted)
08.10.2021 Rohepöördest transpordisektoris, Euroopa Komisjoni kliimapakett "Fit for 55". Logistika- ja Transiidi Assotsiatsioon; AS Tallink Grupp; TallinkSilja OY Tõnis Mölder, minister; Meelis Münt, kantsler
05.10.2021 Jäätmepoliitika rakendamisest. Eesti Ringmajandusettevõtete Liit MTÜ Meelis Münt, kantsler
05.10.2021 Koostööst. Advokaadibüroo Sorainen AS Meelis Münt, kantsler
02.10.2021 Ühisjaht. Eesti Jahimeeste Selts Tõnis Mölder, minister;  Riho Nagel, ministri nõunik
01.10.2021 Matkaradade ja linnuvaatlustornide võrgustiku rajamisest. Ettevõtlik Kambja MTÜ Tõnis Mölder, minister

Varasemad lobikohtumised

Kohtumise kuupäev Kohtumise teema Nendepoolne esindaja (organisatsioon ja esindav isik) Meiepoolne esindaja
30.09.2021 Millised on põllumajandussektori tulevikuväljavaated kliimapoliitika valguses – sektorile seatud ootused ja reaalsed võimalused aidata kaasa kliimaambitsioonide täitmisele.  Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda MTÜ (R. Sõrmus) Marku Lamp, asekantsler (elusloodus)
29.09.2021 Mahemajanduse arendamisest Organic Estonia MTÜ (K. Kulderknup) Marku Lamp, asekantsler (elusloodus)
24.09.2021 „Fit for 55“  Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda MTÜ Tõnis Mölder, minister
17.09.2021 Tuumajaamast Eestis Fermi Energia OÜ Tõnis Mölder, minister
17.09.2021 KKM ja Eesti Rooma Klubi ühishuvide teemal Eesti Rooma Klubi MTÜ Tõnis Mölder, minister
17.09.2021 Eerinevad jäätmekorraldusega seotud teemad AS Ragn Sells (R. Pesti) Kaupo Heinma, asekantsler (keskkonnakorraldus ja välissuhted)
15.09.2021 Reostuspuhastuse tehnoloogia LDI AS Tõnis Mölder, minister
15.09.2021 Prügimajandusest EARTH CARE OÜ Tõnis Mölder, minister
09.09.2021 Looduskaitse jt seaduste muudatusettepanekutest EMPL (J. Lindmäe) Marku Lamp, asekantsler (elusloodus)
06.09.2021 Vesinikutehnoloogia suurprojektid Elcogen AS; Skeleton Technologies OÜ; OÜ Stargate Hydrogen Solutions Tõnis Mölder, minister
06.09.2021 Paldiski hüdropumpelektrijaama KMH programmiga seotud teemad. Energiasalv Pakri OÜ (P. Siitam) Meelis Münt, kantsler ja Kaupo Heinma, asekantsler (keskkonnakorraldus ja välissuhted)
02.09.2021 Jäätmemajandusest NutriLoop OÜ (M. Mäll) Meelis Münt, kantsler
31.08.2021 Natura alade probleemi arutelu H. Välja Marku Lamp, asekantsler (elusloodus)
30.08.2021 Kliimapakett FF 55 arutelu Eesti Energia AS, Viru Keemia Grupp AS, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ Kristi Klaas, asekantsler (kliima ja strateegiline planeerimine)
30.08.2021 Kliimapakett Dr A. Anger-Kraavi Tõnis Mölder, minister
27.08.2021 Kliimapakett FF 55 arutelu Viru Keemia Grupp AS Tõnis Mölder, minister, Kristi Klaas, asekantsler (kliima ja strateegiline planeerimine) ja Ronald Ross, ministri nõunik
25.08.2021 Reoveesette kasutamisega seonduv ja puidujäätmete lakkamise määrusega seonduv AS Estonian Cell (M. Pomerants) Kaupo Heinma, asekantsler (keskkonnakorraldus ja välissuhted)
23.08.2021 Eesti Energia jäätmeplasti pürolüüsiprojekti tutvustamine Eesti Energia AS (H. Klasen) Kaupo Heinma, asekantsler (keskkonnakorraldus ja välissuhted)
17.08.2021 Tuumaenergeetika Fermi Energia OÜ Ronald Ross, ministri nõunik
16.08.2021 Seente kasvatus metsas OÜ CHAGA Tõnis Mölder, minister
30.07.2021 AS Ökosil tulevik ja ettevõttega tutvumine AS Sillamäe Sadam Tõnis Mölder, minister ja Ronald Ross, ministri nõunik
28.07.2021 Rohepööre meditsiinis OÜ Arstikeskus Confido Ronald Ross, ministri nõunik
14.07.2021 Riigi eriplaneering Fermi Energia OÜ (D. Revjako) Meelis Münt, kantsler
13.07.2021 Jäätmemajandusest NutriLoop OÜ (M. Mäll) Meelis Münt, kantsler
08.07.2021 Jäätmevedude digitaliseerimisega seotud teemad Eesti Ringmajandusettevõtete Liit (M. Rüütelmann) Kaupo Heinma, asekantsler (keskkonnakorraldus ja välissuhted)
02.07.2021 Väikese väina olukorraga tutvumine ja tulevik VÄIKESE VÄINA SELTS MTÜ Tõnis Mölder, minister ja Ronald Ross, ministri nõunik
02.07.2021 Kalakasvatuse külastus ja vesiviljeluse arengust Eestis Eesti Avamere Vesiviljelejate Ühistu Tõnis Mölder, minister ja Ronald Ross, ministri nõunik
01.07.2021 Juhatusega kohtumine Eesti Jäätmekäitlejate Liit MTÜ Tõnis Mölder, minister

Kohtumise kuupäev Kohtumise teema Nendepoolne esindaja (organisatsioon ja esindav isik) Meiepoolne esindaja
30.06.2021 Arutelu KAH alade tuleviku üle SA Haanjamaa Sport Tõnis Mölder, minister
28.06.2021 Alutaguse rahvuspargi laiendamise ettepanek Alutaguse Rahvuspargi koostöökogu Tõnis Mölder, minister
28.06.2021 Põlevkivituhkade väärindamise tehase planeerimisega seoses koostöömemorandumi sõlmimisest. Ringmajanduse digitaliseerimine. Ragn Sells AS Meelis Münt, kantsler ja Kaupo Heinma, asekantsler (keskkonnakorraldus ja välissuhted)
22.06.2021  
Haanja suusakeskuse tulevikust
SA Haanjamaa Sport Marku Lamp, asekantsler (elusloodus)
18.06.2021 Jahinduspoliitika MTÜ Eesti Erametsaliit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Jahimeeste Selts MTÜ Tõnis Mölder, minister ja Marku Lamp, asekantsler (elusloodus)
16.06.2021 Kalanduspoliitika (Peipsi kalandusest) Peipsi Piirkonna Ettevõtete ja Ettevõtjate Kalurite Liit MTÜ ja MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu Tõnis Mölder, minister ja Ronald Ross, ministri nõunik
15.06.2021 Eesti Energia süsinikuneutraalsuse saavutamine 2045  Eesti Energia AS Margit Martinson, asekantsler (tugiteenused ja maapoliitika) ja Kaupo Heinma, asekantsler (keskkonnakorraldus ja välissuhted)
15.06.2021 Eesti Kalurite Liit mereala planeeringu teemal Morobell OÜ, Estofish OÜ, Hiiu Kalur AS Ronald Ross, ministri nõunik
15.06.2021 Mereala planeeringu arutelu Eesti Kalurite Liit Tõnis Mölder, minister ja  Marku Lamp, asekantsler (elusloodus)
10.06.2021 Jahindusest Eesti Erametsaliit MTÜ, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda MTÜ, Taluliit MTÜ, Eesti Jahimeeste Selts MTÜ. Marku Lamp, asekantsler (elusloodus)
09.06.2021 Arutelu KAH alade tuleviku üle Mairi Hüüdma, Anneli Palo, Val Rajasaar, Madis Katz, Eleri Lopp, Ülle Lipre, Liis Keerberg, Nele Hendrikson, Veikko Luhalaid Tõnis Mölder, minister ja Marku Lamp, asekantsler (elusloodus)
09.06.2021 Kaitsealused suure loodusväärtusega metsad Estwatch MTÜ , Eestimaa Looduse Fond Marku Lamp, asekantsler (elusloodus)
08.06.2021 Linnamäe HEJ, Linnamäe paisu tuleviku arutelu Wooluvabrik OÜ, Andrus Umboja Tõnis Mölder, minister ja Ronald Ross, ministri nõunik
04.06.2021 Jahindusnõukogu, jahinduspoliitika MTÜ Eesti Erametsaliit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Jahimeeste Selts MTÜ, Toomas Kõuhkna,  Margus Puust.   Tõnis Mölder, minister, Marku Lamp, asekantsler (elusloodus) ja Ronald Ross, ministri nõunik
01.06.2021 Arutelu KAH alade tuleviku üle SA Haanjamaa Sport Tõnis Mölder, minister ja Marku Lamp, asekantsler (elusloodus)
28.05.2021 Osalemine nõukogu kohtumisel, et arutleda teemal „Prügilate roll ja tähtsus Eesti jäätmemajanduse osana hetkel ja tulevikus“ ning tutvustada ettevõttes läbi viidavaid jäätmekäitlustoiminguid. AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus Kaupo Heinma, asekantsler (keskkonnakorraldus ja välissuhted)
28.05.2021 Eesti Energia AS kliimaneutraalsuse saavutamise kava tutvustus Eesti Energia AS  Tõnis Mölder, minister, Kristi Klaas, asekantsler (kliima ja strateegiline planeerimine) ja Ronald Ross, ministri nõunik
27.05.2021 Eesti marjakasvatamise arengutest Jegor Mitrofanski  Tõnis Mölder, minister
26.05.2021 Kalanduspoliitika
 
MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu Tõnis Mölder, minister
25.05.2021 Jahinduspoliitika Eesti Erametsaliit MTÜ, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda MTÜ, Taluliit MTÜ, Eesti Jahimeeste Selts MTÜ. Tõnis Mölder, minister, Marku Lamp, asekantsler (elusloodus) ja Ronald Ross, ministri nõunik
24.05.2021 Pesitsusrahu MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing Tõnis Mölder, minister, Marku Lamp, asekantsler (elusloodus) ja Riho Nagel, ministri nõunik
21.05.2021 Pesitsusrahu Eesti Erametsaliit MTÜ, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit Tõnis Mölder, minister, Meelis Münt, kantsler, Marku Lamp, asekantsler (elusloodus) ja Riho Nagel, ministri nõunik
19.05.2021 Alutaguse rahvuspargi laiendamise ettepanek Alutaguse Rahvuspargi koostöökogu, Eestimaa Looduse Fond Tõnis Mölder, minister, Marku Lamp, asekantsler (elusloodus) ning Ronald Ross ja Riho Nagel, ministri nõunikud
18.05.2021 Kalanduspoliitika Eesti Avamere Vesiviljelejate Ühistu Tõnis Mölder, minister ja Ronald Ross, ministri nõunik
17.05.2021 Metsanduspoliitika (pesitsusrahu) Eesti Erametsaliit MTÜ, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit Tõnis Mölder, minister, Meelis Münt, kantsler, Marku Lamp, asekantsler (elusloodus) ning Ronald Ross ja Riho Nagel, ministri nõunikud
12.05.2021 Kalanduspoliitika Peipsi Kalanduspiirkond Arendajate Kogu, Virumaa Rannakalurite Ühing, Läänemaa Rannakalanduse Selts MTÜ, Liivi Lahe Kalanduskogu MTÜ, Hiiu Kala MTÜ, MTÜ Saarte Kalandus, Eesti Kalapüügilaevade Omanike ja Reederite Liit Tõnis Mölder, minister ja Ronald Ross, ministri nõunik
12.05.2021 Pakendiseaduse muudatuste audiitorkontrolli puudutavate sätete tõlgendamine Audiitorkogu Kaupo Heinma, asekantsler (keskkonnakorraldus ja välissuhted)
10.05.2021 Kliima- ja energiapaketi arutelu põlevkivisektoriga VKG Energia OÜ, Eesti Energia AS, Kiviõli Keemiatööstus OÜ. Tõnis Mölder, minister, Kristi Klaas, asekantsler (kliima ja strateegiline planeerimine) ja Ronald Ross, ministri nõunik
10.05.2021 Saaremaa naaritsad SA Lutreola Marku Lamp, asekantsler (elusloodus)

Viimati uuendatud 31.12.2021