Dokumendiregister ja teabenõude esitamine

Keskkonnaministeeriumi dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda ministeeriumi tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega.

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 01.01.2016 registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Paberdokumentide ja juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Kui soovite nimetatud dokumentidega tutvuda, palume esitada meile teabenõue. Teabenõude korras on võimalik tutvuda dokumendis sisalduva avaliku teabega. Kui dokumendil on möödunud tähtajaga juurdepääsupiirang, siis saab sellele juurdepääsu küsida samuti teabenõude korras.

Ajavahemikul 01.01.2007-31.12.2015 elektrooniliselt registreeritud dokumendid ei ole tehnilistel põhjustel avalikult kättesaadavad. Nende dokumentide kohta palume esitada samuti teabenõue.

Teabenõue saatke e-postiga aadressile keskkonnaministeerium@envir.ee või esitage päring telefonil 626 2802.

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris.

Õigusloome

Dokumendiregistri kasutusjuhend

Dokumendiregistris on võimalik teha otsing andmeväljade järgi. Otsingu teostamiseks peab olema täidetud vähemalt üks otsingu väli.

Otsingu tingimuste vahel on loogiline JA, see tähendab, et otsitakse dokumente, mis sisaldavad kõiki sisestatud tingimusi.

  • Otsingu alustamisel tuleb täita lahter "Otsi dokumente asutusest" ja valida asutuseks Keskkonnaministeerium. 
  • Kui soovite otsida isiku või asutuse poolt saadetud kirja, mille postitasite 01.10.2020, siis tuleks väljale 'Asutus' sisestada isiku või asutuse nimi ning väljale 'Registreerimise kuupäev' valida alguskuupäevaks 01.10.2020 ning vajutada nupule 'Otsi'. Dokumendi pealkirjal klõpsates näidatakse dokumendi põhiandmeid, sh kes dokumendile vastab (Täitja) ning mis on vastamise tähtaeg.
  • Kui soovite otsida isikule või asutusele 01.10.2020 saadetud dokumenti, siis tuleks väljale 'Asutus' sisestada isiku või asutuse nimi ning väljale 'Registreerimise kuupäev' valida alguskuupäevaks 01.10.2020. Dokumendi andmetel klõpsates näidatakse dokumendi põhiandmeid ja kes on dokumendi koostaja.

Vajadusel võib otsingule seada rohkem tingimusi.

Kogu otsingu tulemis kuvatakse uuemad dokumendid eespool. Täpsema otsingu saamiseks tuleb otsingut täpsustada.

Teabenõude võite esitada:

Teabenõue

Teabenõudega võite küsida dokumenti või infot, mis on ministeeriumil juba olemas.

Vastuse saate viie tööpäeva jooksul.

Selgitustaotlus

Kui soovite ministeeriumilt teavet, mille andmiseks on vaja olemasolevat teavet analüüsida või koguda lisateavet, siis on tegu selgitustaotlusega.

Saate küsida selgitusi õigusaktide ja eelnõude, ministeeriumi tegevust reguleerivate õigusaktide ning valitsemisala ja tegevuse kohta.

Vastuse saate 30 päeva jooksul.

Märgukiri

Märgukirjaga võite teha ministeeriumile ettepanekuid asutuse töö korraldamiseks ja valdkonna arengu kujundamiseks ning edastada teavet.

Vastuse saate 30 päeva jooksul.

Viimati uuendatud 12.05.2021