Ministeeriumi tutvustus ja struktuur

Keskkonnaministeerium on sõna otseses mõttes Eesti kõige looduslähedasem ministeerium.

Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb säästlikult kasutada. Keskkonnaministeeriumi ülesanne on luua sellised eeldused ja tingimused, mis tagavad meile ja tulevastele põlvedele liigirikka looduse ja puhta elukeskkonna ning kindlustavad loodusvarade säästliku kasutamise.

Keskkonnaministeeriumi missioon on olla ühiskonnas keskkonnahoidliku mõtte- ja toimimisviisi eestvedaja, et meie elukeskkond oleks puhas, loodus liigirikas ning areng jätkusuutlik.

Meie visioon: Eesti ühiskond on keskkonnateadlik, teadmistepõhine ja innovatiivne, loodusvarasid kasutatakse jätkusuutlikult, elurikkus säilib, elukeskkond on puhas ja kliimaneutraalne aastaks 2050.

Ministeeriumi põhimäärus

Loe Riigi Teatajast Keskkonnaministeeriumi ülesannete ja eesmärkide kohta

Valitsemisala asutused [LINK]

Keskkonnaministeerium on olemas igas Eestimaa paigas

Ministeeriumi valitsemisalas on: 

  • riigi keskkonna- ja looduskaitse korraldamine;
  • maa ja ruumiandmekogudega seotud ülesannete täitmine;
  • loodusvarade kasutamise, kaitse, taastootmise ja arvestamise korraldamine;
  • kiirguskaitse tagamine;
  • kliimamuutuse vähendamisega seotud ülesannete täitmine;
  • keskkonnajärelevalve;
  • ilmavaatluste, loodus- ja mereuuringute, geoloogiliste, kartograafiliste ja  geodeetiliste tööde korraldamine;
  • maakatastri pidamine;
  • keskkonnakaitse välisvahendite kasutamise korraldamine ning asjaomaste strateegiliste dokumentide ja õigusaktide eelnõude koostamine.

 Oleme sõnastanud oma keskkonnaalased põhimõtted, mis aitavad hoida me igapäevatööst tulenevat keskkonnamõju minimaalsena.

Keskkonnaministeeriumi struktuur

Osakondade põhimäärused

Nimetus Sisestamise kuupäev
Avalike suhete osakond | 366.59 KB | pdf 30.11.2021 Laadi alla
Eelarve- ja strateegiaosakond | 424.65 KB | pdf 27.12.2021 Laadi alla
Kalavarude osakond | 422.83 KB | pdf 27.12.2021 Laadi alla
Keskkonnakorralduse osakond | 360.72 KB | pdf 06.05.2021 Laadi alla
Keskkonnatehnoloogia osakond | 289.76 KB | pdf 06.05.2021 Laadi alla
Kliimaosakond | 282.58 KB | pdf 27.12.2021 Laadi alla
Looduskaitse osakond | 427.62 KB | pdf 27.12.2021 Laadi alla
Merekeskkonna osakond | 288.79 KB | pdf 27.12.2021 Laadi alla
Metsaosakond | 284.34 KB | pdf 27.12.2021 Laadi alla
Personaliosakond | 498.04 KB | pdf 06.05.2021 Laadi alla
Riigivaraosakond | 493.83 KB | pdf 06.05.2021 Laadi alla
Siseauditi osakond | 217.17 KB | pdf 06.05.2021 Laadi alla
Veeosakond | 566.17 KB | pdf 23.11.2021 Laadi alla
Välisõhu- ja kiirgusosakond | 419.57 KB | pdf 06.05.2021 Laadi alla
Välissuhete osakond | 388.86 KB | pdf 06.05.2021 Laadi alla
Õigusosakond | 366.07 KB | pdf 06.05.2021 Laadi alla
Üldosakond | 503.22 KB | pdf 06.05.2021 Laadi alla

Viimati uuendatud 06.05.2021