Majandusteave

Riigi eelarve- ja majanduspoliitika eesmärk on luua tingimused kestvaks majanduskasvuks, mis toob kaasa inimeste heaolu suurenemise ja elatustaseme paranemise.

Eelarve

Teave riigieelarve koostamise ning selle liigenduse kohta on avaldatud Rahandusministeeriumi veebilehel.

Ülekantavad vahendid

Teabega riigieelarve jääkide ülekandmisest 2021.aastasse saate tutvuda Keskkonnaministeeriumi avalikus dokumendiregistris.

Majandusaasta aruanded

Asutuse auditeeritud majandusaasta aruanne avalikustatakse vastavalt riigieelarve seadusele. Riigikontrolli kontrolliaruannetega saab tutvuda Riigikontrolli kodulehel.

Raamatupidamise aruandeid, kasvavalt kalendriaasta algusest ning erinevate riigiasutuste kohta, saate vaadata saldoandmike infosüsteemist. Aruannete vaatamiseks tuleb sisestada Keskkonnaministeeriumi nimetus ning valida aruandeperiood, mida soovite vaadata.

Alates 2015. aasta majandusaastast ei koosta ministeeriumid enam aastaaruandeid vaid Rahandusministeerium teeb ühe aruande riigi kohta.

Viimati uuendatud 05.07.2021