Keskkonnaministeeriumi personal

Keskkonnaministeeriumis on töötajad, kes vastavad teenistuskohale esitatud nõuetele, samastuvad meie põhiväärtustega ning on huvitatud enesearendamisest.

Asutus Kuulutus
Keskkonnaministeerium

hetkel käimasolevaid konkursse ei ole

Keskkonnaagentuur

hetkel käimasolevaid konkursse ei ole

Keskkonnaamet

järelevalveosakonna Lääne-Virumaa büroo juhataja
kandideerida saab kuni 26. septembrini

infosüsteemide peakasutaja
kandideerida saab kuni 26. septembrini

metsahoiu vanemspetsialist
kandideerida saab kuni 3. oktoobrini

looduskasutuse spetsialist
(2 ametikohta)
kandideerida saab kuni 3. oktoobrini

keskkonnakorralduse spetsialist
kandideerida saab kuni 6. oktoobrini

välisõhu vanemspetsialist
kandideerida saab kuni 10. oktoobrini

projektijuht (LIFE projekt "Woodmeadowlife")
kandideerida saab kuni 7. oktoobrini

keskkonnakaitseinspektor
Raplamaa büroo
kandideerida saab kuni 3. oktoobrini

Loodusmuuseum hetkel käimasolevaid konkursse ei ole
Maa-amet

hetkel käimasolevaid konkursse ei ole

Praktikavõimalused

Praktikakonkurss kevad-suviseks perioodiks on lõppenud.
Kõikide kandidaatidega võetakse kuu aja jooksul ühendust või antakse tagasisidet konkursi osas.

Täiendavat infot praktikale kandideerimise kohta saab personaliosakonna peaspetsialistilt Katrin Talvikult telefonil 626 2827 või e-post katrin.talvik@envir.ee.

Keskkonnaministeeriumis praktika eest tasu ei maksta.

2020. aastal oli ministeeriumis praktikal 12 praktikanti. Kõige enam olid esindatud keskkonna valdkonnaga seotud erialad – keskkonnakorraldus, keskkonnatehnoloogia ja juhtimine. Kuid oli ka üliõpilasi riigiteaduste ja Euroopa õingute erialalt. 

Ülikoolide pingerida juhtis Tallinna Tehnikaülikool (4 praktikanti) ja Tallinna Tehnikakõrgkool (3 praktikanti), Eesti Maaülikoolist ja Tallinna Ülikoolist oli mõlemast 2 praktikanti.

Personalivaliku põhimõtted

Keskkonnaministeerium soovib leida töötajaid, kes vastavad teenistuskohale esitatud nõuetele, samastuvad meie põhiväärtustega ning on huvitatud enesearendamisest, olles seeläbi positiivseks täienduseks meie professionaalsele meeskonnale.

Personaliotsing ja -valik ministeeriumis toimub koostöös personaliosakonna ja selle struktuuriüksusega, kus on vaba teenistuskoht. Kaalume alati võimalust täita vaba teenistuskoht ministeeriumi või valitsemisala töötajaga, et anda oma töötajatele võimalus ametikohtade vahel liikumiseks ja tööalaseks arenemiseks.

Otsingul kasutame erinevaid otsingumeetodeid (sisekonkurss, avalik konkurss, sihtotsing, professionaalide võrgustikud jms).
Personaliosakond hoolitseb otsingu- ja valikuprotsessi tehnilise korraldamise eest ja pakub oma ekspertteadmistest tulenevat abi kandidaatide oskuste ja teadmiste väljaselgitamisel.

Täidetava teenistuskoha vahetul juhil on otsustav roll eriala võrgustiku kaudu kandidaatide leidmisel ja konkursi lõpus kandidaatide hulgast valiku tegemisel. Valikul lähtub ta kandidaadi erialastest teadmistest ja sobivusest meeskonda. Valiku kooskõlastab struktuuriüksuse juht oma vahetu juhiga ja asutuse juhiga.

Personali valikul on määravad kandidaadi professionaalsed omadused ja vastavus ametikohale esitatavatele nõuetele. Samuti peame oluliseks pühendumist ning ministeeriumi põhiväärtuste jagamist.

Tutvu ka Keskkonnaministeeriumi ja valitsemisala asutuste värbamise ja valiku korraga:

Palgajuhend

Keskkonnaministeeriumi palgajuhend reguleerib Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Maa-ameti ning Keskkonnainspektsiooni ametnike ja töötajate palga ja töötasu, puhkusetasu ja hüvitiste maksmise tingimusi ning korda.

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 65 lg 1 ja 2 avalikustatakse ametnike palgaandmed Rahandusministeeriumi avaliku teenistuse veebilehel.

Täitmata ametikohad

(august 2021 seisuga)

Üksus Ametikoht
õigusosakond jurist
avalike suhete osakond peaspetsialist
eelarve- ja strateegiaosakond projektijuht
riigivaraosakond juhataja, peaspetsialist

Viimati uuendatud 03.09.2021