Riigihanked

Alates 2018. aasta 1. jaanuarist osutab Keskkonnaministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele riigihangete korraldamise teenust Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK).

RTK koondab kokku teenindatavate asutuste hankevajadused ühtseks hankeplaaniks, seejuures selgitab välja sarnase objektiga riigihanked ning korraldab võimalusel nii ühishankeid kui ka keskseid riigihankeid.

RTK hankeplaanis on toodud kõikide asutuste hanked, kellele RTK teenust osutab. Keskkonnaministeeriumi hankeplaan on samuti osa RTK hankeplaanist.

RTK lähtub teenuse osutamisel riigihangete seadusest, RTK riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise korrast ning asutuse ja RTK vahel sõlmitud kokkuleppest.

Keskkonnaministeeriumi riigihanked leiab riigihangete registrist:

  1. Sisenege Riigihangete registrisse
  2. Menüüst valige "Register" > "Hanke otsing"
  3. "Hankija" lahtrisse kirjutada Keskkonnaministeerium

Viimati uuendatud 06.05.2021