Tegevuspõhine eelarve

Keskkonnaministeeriumi valitsemisala tegevuspõhine eelarve

Keskkonnaministeeriumi valitsemisala panustab tulemusvaldkondade eesmärkide saavutamisse tulemusvaldkonnas keskkond ja tulemusvaldkonnas põllumajandus ja kalandus. Keskkonna tulemusvaldkonnas annavad strateegilised suunad Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030, Eesti metsanduse arengukava aastani 2020, Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016–2030, Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030, Riigi jäätmekava 2014–2020 ja Kiirgusohutuse riiklik arengukava 2018‒2027. Põllumajanduse ja kalanduse tulemusvaldkonnas annab strateegilised suunad Põllumajanduse ja kalanduse arengukava aastani 2030.

Valdkonna arengukavades seatud eesmärkide elluviimiseks on koostatud programmid, mille kaudu toimub arengukavade rakendamiseks vajalike meetmete, tegevuste ja teenuste planeerimine, eelarvestamine, elluviimine ning aruandlus.

Dokument 2020-2023 (kinnitatud 14.01.2020) 2021-2024 (kinnitatud 11.03.2021)
Keskkonnakaitse ja -kasutuse programm
Kalanduse ühisprogramm
(koostöös Maaeluministeeriumiga)
Rahastamiskava

Tulemusaruanne

Varasemad Keskkonnaministeeriumi valitsemisala arengukavad ja tegevuskava täitmise aruanded

    Viimati uuendatud 26.07.2021