Põhjaveekomisjon

Põhjaveekomisjon on põhjaveevarude, sealhulgas mineraalveevarude määramiseks, uuringute ja ekspertiisi korraldamiseks moodustatud seitsmeliikmeline komisjon.

Komisjoni koosseisu kinnitab ning komisjoni esimehe määrab keskkonnaminister. Komisjoni ülesannete hulka kuuluvad: põhjaveevarude määramise, uuringute ja ekspertiiside korraldamine; põhjaveevaru uuringuaruannete läbivaatamine ning keskkonnaministrile ettepanekute tegemine põhjaveevaru kinnitamiseks; põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse olukorra hindamine ning uuringuvajaduse ja -suundade määramine; hinnangu andmine hüdrogeoloogiliste uuringute tulemustele ja põhjaveealaste õigusaktide eelnõudele.

Komisjoni esimees
Kersti Türk (kersti.turk@envir.ee)

Aseesimees
Andres Marandi (andres.marandi@ut.ee)

Liikmed
Madis Metsur (madis@maves.ee)
Argo Jõeleht (argo.joeleht@ut.ee)
Marge Uppin (Marge@steiger.ee)
Siim Välkmann (siim@tartuvesi.ee)
Toomas Padjus (toomas.padjus@keskkonnaamet.ee)

Põhjaveekomisjoni koosolekute protokollid

Viimati uuendatud 16.07.2021