Põhjaveeseire süsteem Ida-Viru maakonnas

Aastatel 2008-2011 Norra finantsmehhanismi projekti „Jätkusuutlik põhjaveeseire süsteem Ida-Viru maakonnas“ abil parandati ja korraldati ümber riikliku põhjaveeseire süsteem Ida-Viru maakonnas.

Projekti eesmärk oli aidata kaasa hea kvaliteediga põhjaveeressurssi tagamisele Ida-Viru maakonnas ja  parandada põhjaveega seotud informatsiooni kättesaadavust. Enne projekti toimus veetasemete ja ka muude näitajate (temperatuur, elektrijuhtivus jne) mõõtmine käsitsi. Projekti käigus seiresüsteem automatiseeriti – puurkaevudesse paigutati automaatsed andurid veetasemete ja füüsikalis-keemiliste näitajate mõõtmiseks. Ida-Viru maakonnas on põhjavee kvaliteedi ja kogusega seotud probleemistik Eestis kõige teravam. Tegemist on tööstuspiirkonnaga, kus 103 aastat kestnud põlevkivi kaevandamise tagajärjel on oluliselt halvenenud põhjavee koguseline ja keemiline seisund.

Tutvu projekti materjalidega:

Viimati uuendatud 10.06.2021