EL ja rahvusvaheline koostöö

Keskkonnaalase rahvusvahelise koostöö eesmärk on kaasa aidata keskkonnateadlikkuse kasvule, keskkonnaseisundi parandamisele ning kestliku arengu põhimõtete juurutamisele nii Eestis, Euroopa Liidus kui kogu maailmas.

Peame rahvusvahelises koostöös silmas kahte olulist aspekti:

 • rahvusvahelise kogemuste ning riikide teadmiste ja praktika suunamine Eesti keskkonnaseisundi parandamisse;
 • Eesti teadmiste ja kogemuste jagamine huvitatud riikidega.

Keskkonnakaitse koostöö võib jagada neljaks:

 • kahepoolne koostöö riikide vahel;
 • piirkondlik;
 • koostöö Euroopa Liidu riikidega;
 • üleilmne koostöö.

Mis on tehtud?

 • Rahvusvaheliste partnerlussuhete tugevdamiseks on Eesti ühinenud olulisemate globaalsete ja regionaalsete konventsioonide ning muude rahvusvaheliste mitmepoolsete lepingutega;
 • Eesti on sõlminud kahepoolsed keskkonnakaitselised kokkulepped kõikide naaberriikidega;
 • ministeerium on rahvusvahelistele partneritele usaldusväärne partner, kuna täidab rahvusvahelistest lepingutest tulenevaid kohustusi (eesmärgid, liikmemaksud ja aruanded);
 • Eesti osaleb aktiivselt Euroopa Liidu otsustusprotsessis (Eesti seisukohtade kujundamises ja kaitsmises);
 • ministeerium tegeleb arengukoostööga keskkonnavaldkonnas.

Viimati uuendatud 27.04.2021