Euroopa Liidu struktuuritoetused

EL struktuuri- ja investeerimisfondide toetused Eestile olid eelarveperioodil 2014–2020 4,4 miljardit eurot; perioodil 2007-2013 3,4 miljardit eurot ning ajavahemikus 2004-2006 maksti Eestile struktuuritoetuseid summas 371,4 miljonit eurot.

Keskkonnaministeeriumil on perioodil 2014-2020 struktuuritoetusi kasutada 319 miljonit eurot.

Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt eraldatakse Eestile 2021–2027 perioodiks ühtekuuluvuspoliitika toetusi 3,37 miljardit eurot.

Kontakt

Eerika Purgel
Peaspetsialist
Eelarve- ja strateegiaosakond

Viimati uuendatud 29.12.2021