See võib olla:

  • jäätmekäitluskoht, kus jäätmetekitaja ladestab jäätmed tekkekohal (käitisesisene prügila);
  • jäätmekäitluskoht, mida kasutatakse jäätmete vaheladustamiseks aasta või pikema aja jooksul.

Prügila ei ole:

  1. ehitis, kus jäätmed maha laaditakse, et neid ette valmistada edasiseks veoks mujal asuvasse töötlemis-, taaskasutamis- või kõrvaldamiskohta;
  2. koht jäätmete ladustamiseks enne nende töötlemist või taaskasutamist juhul, kui töötlemine või taaskasutamine toimub üldjuhul kolme aasta jooksul pärast ladustamist;
  3. koht jäätmete ladustamiseks enne nende kõrvaldamist juhul, kui kõrvaldamine toimub aasta jooksul pärast ladustamist.

Sõltuvalt ladestatavate jäätmete omadustest jagunevad prügilad:

  1. ohtlike jäätmete prügilateks;
  2. tavajäätmeprügilateks;
  3. püsijäätmeprügilateks.

Jäätmete vastuvõtmisel prügilasse tuleb hinnata nende prügilakõlblikkust.

Viimati uuendatud 05.07.2021