Sündmused

Kõik sündmused (68)

19. november

Terve päev

RMK kaasamiskoosolek Harjumaal

Kell 14.00 toimub kaasamiskoosolek Harjumaal, kus RMK tutvustab Kolga aleviku lähiümbruse riigimetsades plaanitavate metsatööde kava. Toimumiskoht Ulliallika-Kolga tee ääres riigimetsa kvartalil CG106 eraldisel 17. Koosoleku täpsem info ja Kolga aleviku kaasamiskokkulepe on leitav RMK kodulehelt https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/teated/2022/ida-harjumaa-kolga-alevik-08-11-2021 Lisainfo RMK Ida-Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai e-posti aadressil ida-harjumaa@rmk.ee või telefonil 506 6931

18. november

Terve päev

Ulukite ajuloendus

Keskkonnaminister Tõnis Mölder osaleb Keskkonnaagentuuri korraldataval ulukite ajuloendusel. Sel aastal on loendus ühepäevane ja toimub Tipu uurimisalal (Soomaa rahvuspargi lähiala). Lisainfo: Inga Jõgisalu 51997118 Inga.jogisalu@envir.ee

17. november

Terve päev

Poollooduslike alade taotlusvoor KIK-is

KIKis lõpeb poollooduslike alade taastamise ja investeeringute taotlusvoor seoses eelarve täitumisega. Toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium ning toetusraha tuli Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Rohkem infot KIKi kodulehelt.

16. november

Terve päev

Maa-amet omavalitsuste üldplaneeringute töötoas

Maa-ameti geoloogia osakonna juhataja Reet Roosalu osaleb Pärnumaa kohalike omavalitsuste üldplaneeringu töötoas „Tuuleenergeetika kavandamine üld- ja eriplaneeringutes" ning esineb ettekandega teemal „Tuulepargid ja maardlad“. Töötoa eesmärk on jagada kogemusi ja olla ühises inforuumis.

15. november

Terve päev

Koguneb kalavarude töörühm

Koguneb töörühm, mis asub ette valmistama ja kooskõlastama Eesti positsioone Eesti-Venemaa läbirääkimisteks Peipsi kalavarude kaitse ja kvootide osas 2022. aastaks. Lisainfo: Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna peaspetsialist Marju Kaasik, 5133165, marju.kaasik@envir.ee

14. november

Terve päev

RMK Elistvere loomapargi isadepäeva üritus

RMK Elistvere loomapark ootab isadepäeva puhul kõiki isasid ja vanaisasid koos peredega loomaparki jalutama, loomi vaatlema ja aardejahti mängima. Loomapark avatud kell 10.00-15.00. Sissepääs tavapileti hinnaga. Lisainfo Elistvere loomapargi telefonil 525 3395, e-posti aadressil info.elistvere@rmk.ee või RMK kodulehelt https://www.loodusegakoos.ee/sundmuste-kalender/sundmus#1817

13. november

Terve päev

Seikluslik ühismatk Aidu karjääris

Kell 12 toimub Aidu karjääris seikluslik ühismatk koos matkajuhiga, et avastada karjääriala looduskaunist potentsiaali ning öelda sõna sekka edasiste arendustööde osas. Matka korraldavad Keskkonnaamet koostöös Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Keskkonnauuringute Keskusega. Lisainfot matka kohta saab: https://www.facebook.com/events/4732463700147001/

10. november

Terve päev

Kohtumine Liivi lahe kalanduskogu kaluritega

Kalavarude osakond kohtub Pärnus Liivi lahe kalanduskogu kaluritega, et arutada ahvena- ja kohapüügi ning kormoranide ja hüljeste teemal. Lisainfo: Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna peaspetsialist Marju Kaasik, marju.kaasik@envir.ee, 513 3165

08. november

Terve päev

RMK kaasamiskoosolek Pärnumaal

Kell 15 toimub kaasamiskoosolek Pärnumaal, kus RMK tutvustab Tammiste küla Pärnu jõe poolse riigimetsade majandamise kava projekti. Kogunemine Tammiste matkaraja parklas. Ühiselt tehakse ka ringkäik looduses. Täpsem info RMK kodulehelt https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/teated/2022/vandra-tammiste-kula-umbruse-metsad Lisainfo RMK Vändra metsaülem Aliis Kevvai telefonil 5303 1010 või e-posti aadressil vandra@rmk.ee

08. november

Terve päev

Karuputkede kaardistamine Suursaarel

Keskkonnaameti ning Politsei- ja Piirivalvemeti koostöös toimub Eesti-Vene piiritsoonis asuval Suursaarel karuputkede kaardistamine. Piirivalvurid teavitasid Keskkonnaametit, et Suursaarel on märgatud karuputkesid. Selleks, et Suursaart lisada karuputke riiklikusse tõrjeplaani, lähevadki keskkonnaametnikud koos piirivalvuritega saarele, et konkreetsed kasvukohad ära kaardistada. Lisainfo: Eike Tammekänd, Keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja, tel 56996334, eike.tammekänd@keskkonnaamet.ee

07. november - 12. november

Terve päev

Glasgows jätkub ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osapoolte 26. kohtumine

Keskkonnaminister Tõnis Mölder osaleb kohtumisel 7.-10. novembrini. Minister võtab osa koordinatsiooninõupidamistest, kohtub eri riikide delegatsioonide ja ministritega ning tutvub rohetehnoloogia innovatsiooniga. Lisainfo: Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Agnes Aaslaid, agnes.aaslaid@envir.ee, 5661 2775

23. oktoober

Terve päev

Matk „Kuusnõmme ja võõrliigid – eile, täna, homme“

Rahvusvahelisel põlislooduse päeval toimub kell 11 Vilsandi rahvuspargi koostöökogu teabepäeva matk „Kuusnõmme ja võõrliigid – eile, täna, homme“ Kuusnõmme poolsaarel. Tutvutakse Kuusnõmme poolsaare võõrpuuliikidega ja räägitakse laiemalt võõrliikidest tänapäeval meie looduses. Retke juhendavad Tiina Ojala ja Maris Sepp. Transport: Buss väljub Kuressaarest kell 10:30, tagasi Kuressaares hiljemalt kell 16:00. Vahepeatused kokkuleppel etteteatamisega. Vajalik eelregistreerimine: krista.kallavus@keskkonnaamet.ee või 5226 139 kuni 21.oktoobrini või kohtade täitumiseni.

21. oktoober - 22. oktoober

Terve päev

Euroopa Ruumiandmete Rakendusuuringute Ühingu liikmete veebikonverents

21.-22. oktoobrini toimub EuroSDRi ehk Euroopa Ruumiandmete Rakendusuuringute Ühingu liikmete veebikonverents. Tänavune kohtumine pidi toimuma Eestis, ent koroonaviiruse tõttu kolis üritus teist aastat järjest veebi. Maa-amet annab kohtumisel ülevaate ruumiandmete innovatsioonist Eestis. Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist Hanno Kuus tutvustab Eesti kolmemõõtmelise (3D) digitaalse kaksiku andmestiku loomist ja avaandmetena kättesaadavaks tegemist ning juhtkonna arendusnõunik Veronika Ilsjan annab ülevaate 2022. aasta maa korralise hindamise ettevalmistustest. Lisainfo: Maa-ameti kommunikatsiooninõunik Anu Ots, tel 506 1790, anu.ots@maaamet.ee

21. oktoober

Terve päev

Metsakonverentsi paneeldiskussioon

Keskkonnaminister Tõnis Mölder osaleb Metsakonverentsil paneeldiskussioonil ’Metsasektori panus rohepöörde ja kliimaneutraalsuse saavutamisel’.

20. oktoober

Terve päev
Lübeck

Lübeckis toimub HELCOMi ministrite kohtumine

Lübeckis toimuval Läänemere merekeskkonna kaitse konventsiooni (HELCOM) ministrite kohtumisel võetakse vastu uuendatud Läänemere tegevuskava aastani 2030. Lisaks kiidetakse heaks konventsiooni põllumajandusreostuse vähendamist puudutava osa muutmine. Uus Läänemere tegevuskava koosneb viiest valdkondlikust peatükist, mis kirjeldavad peamisi probleeme ning mil moel mere elurikkust parandada ning eutrofeerumist vähendada. Samuti lepitakse kokku ohtlike ainete ja mereprügi vähendamise ning laevanduse ja kalanduse mõju vähendamise meetmetes. Täiendavalt on tegevuskavas välja toodud valdkondadena kliima, mereseire ja ruumiline planeerimine merekeskkonna seisukohast. Lisainfo: avalike suhete osakonna nõunik Agnes Aaslaid, tel 56 612775, agnes.aaslaid@envir.ee

14. oktoober

Terve päev

Maa-amet osaleb "Eesti põllumajanduse aastanäitusel 2021"

Maa-amet osaleb Tartus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja "Eesti põllumajanduse aastanäitusel 2021". Seminaril "Maapoliitika aktuaalsed küsimused" teevad ettekande Anu Jürgenson, kes räägib riigimaa enampakkumistest, Heleri Kivi, kes annab ülevaate riigimaa kasutusvalduste väljaostmisest, pikendamisest ja sellega seonduvast ning Johannes Nõupuu, kes tutvustab põllumajanduslike maade masshindamist 2022. aastal. Lisainfo seminari kohta http://epamess.ee/maaseminar/

12. oktoober

Terve päev

Luksemburgis jätkub Põllumajanduse ja kalanduse nõukogu

• Luksemburgis jätkub Põllumajanduse ja kalanduse nõukogu, kus lepitakse poliitiliselt kokku 2022. aasta Läänemere kalapüügikvoodid. Lisainfo: Keskkonnaministeeriumi avalike suhete peaspetsialist Marju Kaasik, 5133165, Marju.Kaasik@Envir.ee

11. oktoober

Terve päev

Põllumajanduse ja kalanduse nõukogu

• Luksemburgis koguneb Põllumajanduse ja kalanduse nõukogu, kus muuhulgas arutatakse 2022. aasta Läänemere kalapüügikvootide üle. Lisainfo: Keskkonnaministeeriumi avalike suhete peaspetsialist Marju Kaasik, 5133165, Marju.Kaasik@Envir.ee

01. oktoober

Terve päev
RMK Kabli külastuskeskus

Traditsiooniline Kabli linnupäev

Algusega kell 9.30 toimub RMK Kabli külastuskeskuses traditsiooniline Kabli linnupäev, mille raames minnakse linnuretkele mööda rannikut ja tutvutakse lindude sügisrändega. Linnupäeva raames tutvustab 2021. aasta lindu - kuldnokka Eesti Ornitoloogiaühingu liige ja loodusajakirjade tegevjuht Riho Kinks. Lisainfo telefonil 5302 0833, e-posti aadressil info.kabli@rmk.ee või RMK kodulehelt https://www.loodusegakoos.ee/sundmuste-kalender/sundmus#1820