Suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskava

Keskkonnaminister kehtestas 4. oktoobril 2012. a suurkiskjate (hunt, ilves ja pruunkaru) kaitse- ja ohjamise tegevuskava aastateks 2012-2021.

Kava eesmärk on hundi, ilvese ja pruunkaru asurkondade soodsa seisundi säilitamine Eesti ja Balti populatsiooni tasemel nii lühemas (10 aastat) kui ka pikemas (30 aastat) perspektiivis. Seejuures arvestatakse ökoloogilise, majandusliku kui ka sotsiaalse aspektidega.

  • Säilitada iga-aastaselt 15–25 kutsikatega hundikarja ning 100–130 poegadega ilvese pesakonna olemasolu enne jahihooaja algust (sügisel). Nimetatud vahemike piires määratakse iga-aastased eesmärgid vastavalt seire tulemustele ning arvukust hoitakse neis vahemikes jahipidamisega.
  • Säilitada iga-aastaselt vähemalt 60 sama-aastaste poegadega karu pesakonna olemasolu, jätkates jahipidamist peamiselt liigi inimpelglikkuse säilitamiseks ja karu tekitatud kahjustuste vähendamiseks, soodustades samas tema levikuala laienemist lõuna suunas.
  • Vähendada suurkiskjate tekitatavaid kahjustusi vara kaitseks väljatöötatud abinõude efektiivse rakendamisega ning ohjamise suunamisega kahjustuspiirkondadesse.
  • Suurendada inimeste teadlikkust ja kujundada soosivat suhtumist suurkiskjatesse.

Viimati uuendatud 30.06.2021