Üleujutusohupiirkonna ja üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaardid

Üleujutusega seotud riskide hinnanguga määratud riskipiirkondade kohta ajakohastati põhjalikumad üleujutusohupiirkonna ja üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaardid, mis näitavad veetasemete ületamise tõenäosust 10, 50, 100 ja 1000 aasta jooksul ning kirjeldavad võimalikke kahjulikke tagajärgi.

Iga stsenaariumi kohta esitatakse üleujutuse ulatus ja veetase.

Üleujutusohupiirkonna ja üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaartide koostamiseks arvutati veetasemete aegridade põhjal tõenäosusstsenaariumid, koguti kahjulike tagajärgi näitavad andmed ja moodustati kaardikihid.

Teostatud tegevusi on täpsustatud Keskkonnaministeeriumi poolt koostatud aruandes:

Üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardid olid avalikul väljapanekul 6 kuud (01.06-30.11.2019). Ettepanekuid ei esitatud.  

Tulemuste tutvustamiseks korraldati järgmised teabepäevad:

Tartus  - 24.10.2018 Aleksandri 14, Keskkonnaamet
Tallinnas - 29.10.2018 Narva mnt 7a, Keskkonnaministeerium
Pärnus - 31.10.2018 Roheline 64, Keskkonnaamet

Teabepäeva ettekanded

Kaardid on nähtaval Maa-ameti geoportaali üleujutuste kaardirakenduses (otselink suunab 10 aasta stenaariumi peale; kaardirakenduse teemakihi kaudu saab valida erinevaid stsenaariume ja objekte mida kaardikihile lisada).

Rakendust saab kasutada järgnevate veebilehitsejatega: Edge, Chrome, Firefox või Safari.

Lääne-Eesti vesikonnas

Pärnu linn
Sindi linn
Võiste alevik
Häädemeetse alevik
Virtsu alevik
Kuressaare linn ja Nasva alevik
Kärdla linn
Haapsalu linn
Tallinna linn, Haabersti
Talinna linn, Põhja-Tallinn
Tallinna linn, Kesklinn
Tallinna linn, Pirita
Kiisa alevik ja Maidla küla
Maardu linn
Raasiku alevik
Paide linn

Ida-Eesti vesikonnas

Tartu linn
Aardlapalu küla
Võru linn

Kaardikihid allalaadimiseks on Keskkonnaagentuuri kodulehel.

Viimati uuendatud 16.06.2021